Skontaktuj się z Nami! 531-507-192 | [email protected]

Regulamin Sprzedaży

 

Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego Stylovebalony.pl

 

Dział I. Postanowienia ogólne

 

 1. Dostępny pod adresem https://styovebalony.pl sklep internetowy Stylovebalony.pl prowadzony jest przez Pawła Strączka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Awesome PM Paweł Strączek, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (zwany dalej Właściciel lub Sklep).
 2. Dane adresowe / kontaktowe: Stylovebalony.pl ul. Chmieleniec 37/4, 30-348 Kraków, NIP: 6792743641, REGON 122543720 . Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres mailowy: [email protected] lub pod numerem telefonu 531-507-192
 3. Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż balonów z helem na terenie Krakowa i okolic.
 4. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
  • posiadanie dostępu do Internetu,
  • zainstalowanie przeglądarki internetowej,
  • akceptacja plików cookies,
  • włączona obsługa JavaScript.

 

Dział II. Warunki i czas realizacji

 

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.
 2. Sklep zobowiązuje się do realizacji usługi w zgodnie z wytycznymi klienta i w oparciu o najlepsze praktyki obowiązujące w branży.
 3. Czas realizacji zamówienia jest ustalony indywidualnie z klientem i zależy od ustalonej daty odbioru zamówienia. Balony są przygotowywane na krótko przed odbiorem tak aby jak latały jak najdłużej.
 4. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia (np. wada balonu niemożliwa do stwierdzenie, przed jego napełnieniem). Klient zostanie możliwie najszybciej o tym poinformowany. W takim wypadku klientowi zostanie zaproponowane alternatywne rozwiązanie. Jeśli nie zostanie zaakceptowane, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy.

 

Dział III. Ceny produktów i koszty dostawy

 

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich
 2. Cena podana przy produkcie zawiera koszt balonów, helu oraz wstążek przy odbiorze osobistym w naszej siedzibie.
 3. Minimalna wartość zamówienie w dostawie to 100 zł plus koszty samej dostawy kalkulowanej w oparciu o odległość od siedziby.
 4. Dostarczamy wyłącznie na terenie Krakowa, własnym transportem. Dostawy w okolicach Krakowa, ustalane indywidualnie. Prosimy o mailowe lub telefoniczne sprawdzenie dostępności terminu dostawy.

 

Dział IV. Forma płatności za zamówienia

 

 1. Zapłaty za produkt można dokonać:
  • osobiście, gotówką w momencie odbioru towaru,
  • kartą płatniczą
  • e-przelew
  • tradycyjnym przelewem bankowym na wskazane przez Właściciela konto bankowe,
 2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

Dział V. Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta klientowi przysługuje 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od zawartego kontraktu bez podania przyczyny, z wyjątkiem sytuacji:
  • Kiedy usługa przygotowania i dostarczenia balonów, której wykonywanie na żądanie konsumenta rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – wówczas konsument ponosi koszty częściowo wykonanej usługi
  • Całkowitego wykonania usługi, (jeśli balony zostały już napompowane i dostarczone).
 2. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail [email protected]
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres mailowy [email protected].
 5. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej)

 

Dział VI. Dane osobowe i polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Awesome PM Paweł Strączek z siedzibą: ul. Chmieleniec 37/4, 30-348 Kraków. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych szczegółowo zostały omówione w Polityce prywatności

 

Dział VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w stopce strony głównej sklepu stylovebalony.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia i Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dowodu zakupu w postaci faktury Vat lub paragonu.
 2. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 3. Właściciel informuje, że wszelkie zdjęcia produktów (balonów, kompozycji balonowych) prezentowane na stronie są jego wyłączną własnością. Kopiowanie ich bez podania źródła, kadrowanie w celu usunięcia zabezpieczenia (znaku wodnego) jest zabronione.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.